Gouden Ganzenveerlaureaat (2020) Abdelkader Benali presenteert op Het Betere Boek zijn nieuwste boek: ‘Reizigers van een nieuwe tijd’. Benali is een gevierd schrijver. Ook hij ontdenkt Afrika vanuit zijn eigen perspectief. Op de achterflap van ‘Reizigers van een nieuwe tijd’ is te lezen dat identiteit meer door omstandigheden en toeval bepaald wordt dan door geboorte en nationaliteit. Hierover gaat Benali in gesprek met curator Nadia Dala. Benali heeft het over de noord-zuidverhoudingen en de vermenging van religies in de zeventiende eeuw. Daarnaast belicht hij de illegale handel van Afrika en Europa die het gevolg is van de terugtrekking van moslims uit het Iberische schiereiland na 1492. Vanaf dan ontstond er een fluïde gebied met twee culturele en economische sferen. De consequenties daarvan zijn ook vandaag nog steeds actueel.

Liberas, 13u en 15u30.

Reizigers van een nieuwe tijd

In de vroege zeventiende eeuw bekeerde Jan Janszoon uit Haarlem zich tijdens zijn Noord-Afrikaanse ballingschap tot de islam. Hij werkte zich met gemak op tot admiraal van de Barbarijse piratenstad Salé in Marokko. Daarmee toonde hij het menselijke vermogen om zich met een nieuwe cultuur te vereenzelvigen, zó dat hij deze hartstochtelijk verdedigde en er een dominante kracht bleek te kunnen zijn. Wellicht wordt identiteit meer door omstandigheden en toeval bepaald, dan door geboorte en nationaliteit.

Reizigers van een nieuwe tijd is een ode aan grensgangers zoals Jan Janszoon, die onderdeel werden van de Marokkaanse cultuur en ons nieuwe vormen van burgerschap tonen. Wat vertellen deze historische reizigers ons over de tijd waarin we leven?