De Bronzen Uil

Visietekst
Bestel tickets

Met het project De Bronzen Uil (jury, prijs, tournee, schrijfopdracht) willen het Algemeen-Nederlands Verbond en het Willemsfonds burgers er op een artistieke en creatieve manier toe brengen hun omgeving beter te begrijpen en kritisch te benaderen. Het wil zo burgers inspireren om onze samenleving opnieuw uit te vinden, door sociale inclusie te stimuleren en de onderlinge verbondenheid van mens en planeet te versterken. Via de literatuur zorgt de kracht van de verbeelding voor een actieve deelname aan cultuur met een verhoogd vermogen tot uitwisseling met anderen.

Voor dit project bouwen we op meer dan 10 jaar ervaring met het organiseren van dit soort projecten. In het verbinden van burgers heeft het Willemsfonds intussen bijna 170 jaar ervaring, waarbij de laatste 20 jaar ook steeds meer diversiteit en interculturaliteit speerpunten geworden zijn.  Zie hiervoor https://willemsfonds.be. Ook het ANV heeft op dit vlak een meer dan behoorlijk palmares. Zie hiervoor https://www.anv.nl/over-het-anv/

Al deze instrumenten worden in dit project verder ontwikkeld met de nodige openheid en zin in experiment zonder overbodige risico’s.

De Bronzen Uil streeft de bekendmaking van de vrije gedachten na, middels aandacht voor recente boeken die een actueel en/of universeel thema behandelen. Zo kwamen tijdens de afgelopen edities van Het Betere Boek de volgende onderwerpen aan bod: euthanasie, het verwerken van een oorlogstrauma, omgaan met verliefdheid/seksualiteit, vrijzinnig politiek engagement, de toekomst van de democratie,…

De Bronzen Uil kiest ervoor om via Nederlandstalige literatuur mensen tot inzicht te brengen en op een andere manier naar de wereld rondom zich te laten kijken. Voor De Bronzen Uil gaan beide initiatiefnemers actief op zoek naar  samenwerking tussen diverse partners, omdat we ervan overtuigd zijn dat dit het initiatief, maar tegelijkertijd ook de verbinding tussen Vlaanderen en Nederland alleen maar kan versterken.