Patrick Lateur publiceert dichtbundels, vertalingen en bloemlezingen. Hij is redacteur van Kunsttijdschrift Vlaanderen en sinds 2004 lid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. In 2010 verscheen van Lateur een nieuwe, Nederlandse vertaling van de Ilias van Homeros. In maart 2013 ontving hij hiervoor de Cultuurprijs van de Vlaamse Gemeenschap Letteren – Vertalingen. In 2016 publiceerde hij zijn vertaling van Homeros’ Odyssee. Hiervoor kreeg hij de Homerusprijs van het Nederlands Klassiek Verbond.

Lateur op Het Betere Boek

Lateur vertelt niet alleen wat volgens hem de meest inspirerende plek is aan de Middellandse Zee. Grasduin samen met hem, Michael De Cock en Gerda Dendooven doorheen de Griekse en Romeinse mythes.